Hyrdning

Hyrdning

Der findes mange forskellige arbejdsopgaver med får, køer og andre dyr på gårdene og til det arbejde, er der lavet mange forskellige hyrdehunde. De har hver især deres særlige kendetegn. Border Collien kan lave store udløb udenfor fårenes trykzone og hente får på store afstande og de har meget ”eye”, hvilket gør at de kan få dyrene til at flytte sig, blot ved at ”kigge” på dem. Aussien er lavet til at flytte store flokke af kvæg. De napper dem om nødvendigt i haserne, for at få dem til at bevæge sig. Kelpien kan kravle rundt på ryggen af fårene og på den måde være med til at sautere fåreflokken hjemme i ”anlægget” på farmen. Schæferhunden er en vogter, ”et levende hegn” der holder fårene inde på et bestemt område. Og så er der opgaver de alle sammen kan udføre.

Der er mange flere hyrdehunderacer og mange forskellige måder at arbejde på. Nogle har meget ”eye”, nogle er lavet til at gø i deres arbejde, andre igen bruger deres fysik til at skubbe til dyrene osv.. Det er spændende at se de forskellige hunderacer arbejde.

Langt de fleste træner på får, når de hyrder, men nogle hunde, fx aussien, er også en fremragende hyrdehund på kvæg og ænder. Aussien er en tæthyrdende race, der gerne vil helt ind og skubbe til dyrene mens den driver dyrene fra A til B, men de kan også lave udløb og hente dyrene til hyrden over større afstande.

Folk hyrdetræner af forskellige årsager. Nogle har får hjemme og vil gerne kunne bruge hunden i deres arbejde med fårene, andre træner til konkurrencer, mens andre igen træner, fordi de synes det er en god, spændende og afvekslende form for træning med deres hund og andre hundeejere, men lige meget hvad årsagen er til at man hyrder med sin hund, er det vigtig at have et mål og nogle delmål, så træningen bliver målrettet og målbar.

For at kunne hyrde med sin hund, kræver det først og fremmest at hunden har instinkt. Langt de fleste hunde bliver først introduceret til får og derefter til andre dyregrupper, hvis dette er hyrdens behov eller interesse.

Hunden bliver introduceret til fårene og man kigger på dens instinkt/motivation for at arbejde. Man kan møde flere forskellige måder at ”tænde” hundenes instinkt på, men det er vigtigt for mig at det sker i respekt for alle parter, også fårene. Når man har vækket hundens instinkt til at hyrde, er man ikke i tvivl.

Hyrdetræning er, som megen anden træning, bygget op omkring delelementer. Det er vigtigt hyrden ved, hvad han/hun træner og gør det i små succesfulde runder i indlæringsfasen. Senere sætter delelementerne sammen. Der skal altid sluttes af med noget positiv. For når du og din hund forlader træningsstedet med en positiv afslutning, vil hunden starter med den samme positive indstilling næste gang og du vil gå fra og på træningsbanen med et smil.

Hyrdehunde er meget intelligente. Indlæringen sker hurtigt. Det gælder også uønsket indlæring. Derfor glæder det om at vide hvad man laver og hvad man arbejder hen imod. Som hyrde skal du også vide noget om de dyr du hyrder på, så du er i stand til at læse dem og træffe fornuftige valg, mens du og din hund arbejder med dyrene.