Aussie’en

Aussie’en

Legenden fortæller at indianerne fra det vestlige USA kaldte aussie’erne ”ghost-eyed” hunde og anså dem for at være hellige.
Aussie’ens navn, oprindelse og historie vil sandsynligvis altid være indhyllet i nogen tvivl, men aussie’ens somme tider næsten uhyggelige evne til at forudsige og kontrollere husdyrflokkenes bevægelser, samt til at bemægtige sig deres menneskers hjerter, kunne meget vel være tegn på at de indfødte indianere havde ret.

Oprindelse

Racen Australian Shepherd kommer fra USA. Da de europæiske nybyggere kom til Nordamerika, medbragte de både husdyr og hunde til at vogte og hyrde dem.
Der er mange forskellige teorier om aussie’ens navn og oprindelse, men den mest udbredte teori går på, at baskiske hyrder kom til Vest USA via Australien, og at deres medbragte hyrdehunde var forfaderen til aussie’en.
Imidlertid kom de baskiske hyrder, som ankom op igennem det 19.århundrede, via Latinamerika og Europa og de baskiske emigranter, som ankom fra Australien, kom i begyndelsen af det 20.århundrede, hvor Aussie’en allerede var kendt i USA.
Således fortaber mysteriet om Aussie’ens navn sig fra endnu tidligere end de baskiske emigranter, ja måske i virkeligheden helt tilbage til midt i det 18.århundrede, hvor de australske emigranter kom med deres får og hyrdehunde.

De amerikanske klubber ASCA og AKC

I Danmark bliver der primært avlet aussie’er af udstillingslinier og da DKK og AKC begge er FCI klubber, så er det fra AKC, at de fleste danske kenneler henter aussie’er til Danmark.
ASCA der er ”parent club” i USA, lægger større vægt på arbejdslinier. I flere europæiske lande er det tilladt at have dobbeltregistrerede aussie’er, dvs. aussie’er der både har ASCA og AKC papirer. Det er ikke tilladt i Danmark endnu.

Racestandard

Har du lyst til at se racestandarden for aussie’en i DKK, kan du se den på følgende link:

http://www.dkk.dk/side.asp?ID=2855

AKC og ASCA har to forskellige standarder. Det er ikke fordi der er den store forskel, men har du lyst til at læse dem, kan du finde dem på nedenstående links:

http://www.akc.org/breeds/australian_shepherd/index.cfm

http://www.asca.org/aboutaussies/breedstandard

Hvordan er en Australian Shepherd?

Lige som aussie’er er meget forskellige hvad angår udseendet er de også meget forskellige mentalt, men der er også mange lighedspunkter. Egenskaber der er blevet avlet hen imod igennem flere generationer:

  • Aussie’en er en aktiv, intelligent, legesyg og energisk hund som har et stort behov for at arbejde.
  • Den skal have rimelige udfordringer af både mental og fysisk art igennem dagen. En velstimuleret aussie er godt selskab både inde og ude.
  • Den er hengiven, kærlig og meget loyal overfor sin familie.
  • Den er af natur beskyttende og vil modigt forsvare sin familie.
  • Aussie’en kan være reserveret overfor mennesker den ikke kender.
  • Den kommer som regel udmærket ud af det med andre hunde og kæledyr.
  • Aussie’en er en utrættelig atlet, der er egnet til mange former for hundesport/arbejde f.eks. agility, rally, lydighed, freesbie, redningsarbejde og ikke mindst hyrdning.
  • Aussie’en er oprindeligt en hyrdehund og alt efter hvad der er lagt vægt på i avlsarbejdet bag den enkelte aussie, er der mere eller mindre hyrdeinstinkt i hunden.
  • Aussie’er efter gode hyrdelinier er fremragende hyrdehunde der arbejder på flere forskellige husdyr som f.eks. kvæg, ænder og får.

Mange ønsker sig en intelligent hund, uden at have gjort sig klart hvad det betyder i hverdagen. En intelligent hund der ikke får udfordringer og bliver stimuleret, og som samtidig har et stort aktivitetsbehov, vil uvægerligt finde på måder at underholde sig selv på, og det er ikke altid med ting vi mennesker sætter pris på.

Aussie’en er en smuk hund, men det er vigtigt ikke at købe den på udseende. Det er vigtigt at den enkelte hund passer temperamentsmæssigt til det den skal bruges til og den familie, den skal bo sammen med.

Nogle aussie’er er store og tunge, andre små og lette og det er vigtigt at fysikken også passer til det der skal være hundens primære aktivitet.

Aussie’er uden muligheder for at hyrde husdyr vil til tider forsøge at hyrde andet tilgængeligt, som andre kæledyr eller børn, og enkelte kan få den kedelige vane at jaget ting i bevægelse, som køretøjer og dyr i naturen. Den kan finde på at nappe i hælene, hvilket kan forskrække og få enkelte til at tro at hunden er aggressiv.
Uønskede hyrde tendenser kan dog undgås med passende træning og ved at man som ejer af en aussie, fra start af fortæller hunden hvad den må og ikke må.
En del hyrderacer har tendens til gøen, men det er ikke noget der kendetegner aussie’en.